Zapisy

Drodzy Rodzice!
Jeżeli chcecie, by Wasze dziecko uczęszczało do przedszkola gwarantującego bezpieczeństwo oraz bogatą ofertę ciekawych i atrakcyjnych zajęć dydaktycznych, rozwijało się harmonijnie w atmosferze przyjaźni i szacunku – zapraszamy!
Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w terminach określonych dla danego roku szkolnego. Dokumenty należy składać w sekretariacie przedszkola w godz.7.00-15.00. Karty zgłoszenia dzieci do przedszkola oraz inne dokumenty rekrutacyjne można pobrać w przedszkolu lub z naszej strony internetowej.
Zapisując dziecko do naszego przedszkola proszę pamiętać, iż z powodu braku dietetyka - specjalisty w zakresie żywienia, szczególnych warunków lokalowych pionu kuchennego oraz dużej liczby wydawanych posiłków przedszkole nie może przyjmować dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi i nie ma możliwości żywienia dzieci zgodnie z indywidualnymi dietami.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielane są w sekretariacie przedszkola.

Program adaptacyjny
Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w przedszkolu bywają trudne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami i dlatego warto, by zarówno Rodzice jak i dzieci przygotowali się na powitanie przedszkola.

Zajęcia adaptacyjne mają na celu łagodne, mądre i pełne zabawy wprowadzenie Dzieci i Rodziców w przedszkolny świat. Są to zajęcia dla Dzieci, które po raz pierwszy wkroczą w przedszkolny świat oraz dla tych, które są już przedszkolakami, a teraz dołączają do naszego grona. Spotkania prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym programem przez nauczycielki naszego przedszkola. Dzięki tym zajęciom Rodzice i Dzieci mają okazję poznać przedszkole, organizację placówki i propozycje programowe.


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 
Rekrutacja została zakończona. W chwili obecnej przedszkole nie dysponuje wolnymi miejscami.

Umowy !!!
Prosimy Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola o podpisanie w terminie 
3.07.2017 – 7.07.2017 umowy w sprawie korzystania z usług placówki w roku szkolnym 2017/2018.

 Jeśli w podanym terminie nie możecie Państwo dopełnić formalności prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie przedszkola.

 Zgodnie z zasadami rekrutacji  niepodpisanie umowy przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola i skreśleniem go z listy przyjętych.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI WYKAZANYCH NA LIŚCIE DZIECI NIE PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W GMINIE KOBIERZYCE W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym 2017/2018 (doc)
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (docx)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (docx)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (docx)
Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo w przedszkolu (docx)
Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo
(docx)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (docx)
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym (pdf)

Informacja ogólna
(pdf)
Zarządzenie rekrutacja (pdf)

 Rodzicu zanim wybierzesz przedszkole ... - informacja Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty na temat nadzoru nad przedszkolami i placówkami opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym  


Adaptacja do przedszkola -kilka rad dla rodziców

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2017 | Odwiedzono: 479562. Dziękujemy