Tło makieta Przedszkolaki
2

Grupa 2 - WITAMINKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawca: Małgorzata Górska, Katarzyna Wasula
    Woźna: Aneta Matras

e-mail grupowy:  grupa2@lpt.pl

Plan na miesiąc MARZEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I
  • Tydzień II
  • Tydzień III 
  • Tydzień IV 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE: