Tło makieta Przedszkolaki
6

Grupa 6 - MISIE

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Małgorzata Szima-Suchecka, Katarzyna Zawisza
   Pomoc nauczyciela:
 Bogumiła Surówka
 
 Woźna: Ewelina Bętkowska

e-mail grupowy:  grupa6@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Pierwszy raz w przedszkolu 
 • Tydzień II - Oto ja
 • Tydzień III - Moja droga do przedszkola
 • Tydzień IV - To już jesień 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi,
 • utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy.
 • poznanie i rozpoznawanie znaczków , wyjaśnienie ich przeznaczenia,
 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy w sali i na placu zabaw,
 • utrwalanie kodeksu przedszkolaka obowiązującego w grupie.
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany  jakie zachodzą w przyrodzie,
 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku.