Tło makieta Przedszkolaki
7

Grupa 7 - BIEDRONECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Katarzyna Choroś
Pomoc nauczyciela: Patrycja Jamrozińska
     
Woźna: Małgorzata Mierzwa

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Odwiedziny Mikołaja 
 • Tydzień II - Zima coraz bliżej 
 • Tydzień III - Magia Świąt 
 • Tydzień IV - Zabawki


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem, powtarzaniem prostych ruchów drugiej osoby,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw; dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi; wspólne porządkowanie sali po zakończonej zabawie,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • stopniowe poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotu w przestrzeni,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • uczestniczenie w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.