Tło makieta Przedszkolaki
11

Grupa 10 - CHMURKI

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Socha, Ewa Lachaut 
   
Woźna: Magdalena Szastałło

e-mail grupowy:  grupa10@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I - W przedszkolu
  • Tydzień II - Oto ja
  • Tydzień III - Moja droga do przedszkola
  • Tydzień IV  - Jesień w parku i w lesie 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWC

  • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,
  • określanie swojego nastroju oraz swoich cech fizycznych,
  • uwrażliwianie na uczucia i potrzeby innych osób,
  • rozumienie potrzeby tworzenia norm i zasad panujących w społeczności przedszkolnej,
  • obserwowanie i określanie cech krajobrazu jesiennego,
  • integrowanie się we wspólnej zabawie, tańcu i śpiewie