Tło makieta Alfabet

Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie, by Wasze dziecko uczęszczało do przedszkola gwarantującego bezpieczeństwo oraz bogatą ofertę ciekawych i atrakcyjnych zajęć dydaktycznych, rozwijało się harmonijnie w atmosferze przyjaźni i szacunku – zapraszamy!
Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci tylko i wyłącznie w formie elektronicznej w terminach określonych dla danego roku szkolnego. 


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielane są w sekretariacie przedszkola.
 

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Informacje na temat rekrutacji

- rozpocznie się 25.03.2024r. o godzinie 8:00

- zakończy się 12.04.2024r. o godzinie 15:00


Link do rekrutacji dla kandydatów:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

 

Link: Informacje na temat rekrutacji

Granice obwodów szkół podstawowych

 

Przypominamy Rodzicom składającym wnioski rekrutacyjne do przedszkola o konieczności dostarczenia do placówki wypełnionych załączników (oświadczenie, zaświadczenie o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT itp.). Brak załączników jest równoznaczne z brakiem naliczenia punktów za spełnienie danego kryterium.

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo!!!

Informujemy, że w dniach od 29.01.2024 do 09.02.2024 zbierane będą Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025. Dotyczy to dzieci z roczników 2018,2019,2020.

    Deklaracje należy składać w wersji papierowej do urny umieszczonej przy wejściu głównym do przedszkola lub drogą elektroniczną na adres  przedszkolebw@lpt.pl
    Druk deklaracji do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej w zakładce DLA RODZICÓW/ZAPISY lub Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.pdf

    Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Przypominamy Rodzicom, o dokładnym wypełnieniu wszystkich danych oraz konieczności podpisania deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych.

Program adaptacyjny

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w przedszkolu bywają trudne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami i dlatego warto, by zarówno Rodzice jak i dzieci przygotowali się na powitanie przedszkola.

Zajęcia adaptacyjne mają na celu łagodne, mądre i pełne zabawy wprowadzenie Dzieci i Rodziców w przedszkolny świat. Są to zajęcia dla Dzieci, które po raz pierwszy wkroczą w przedszkolny świat oraz dla tych, które są już przedszkolakami, a teraz dołączają do naszego grona. Spotkania prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym programem przez nauczycielki naszego przedszkola. Dzięki tym zajęciom Rodzice i Dzieci mają okazję poznać przedszkole, organizację placówki i propozycje programowe.

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Tło makieta Kretki

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Prosimy o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolesleza.pl .
Pojawią się tam informacje o planowanym zebraniu dla rodziców przyjętych dzieci oraz o terminie podpisania deklaracji pobytu (funkcjonują zamiast dawnych umów z rodzicami).

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 71 7896899 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 lub mailowo przedszkolebw@lpt.pl .