Tło makieta Alfabet

Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie, by Wasze dziecko uczęszczało do przedszkola gwarantującego bezpieczeństwo oraz bogatą ofertę ciekawych i atrakcyjnych zajęć dydaktycznych, rozwijało się harmonijnie w atmosferze przyjaźni i szacunku – zapraszamy!
Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w terminach określonych dla danego roku szkolnego. Dokumenty należy składać w sekretariacie przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00. Karty zgłoszenia dzieci do przedszkola oraz inne dokumenty rekrutacyjne można pobrać w przedszkolu lub z naszej strony internetowej.


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielane są w sekretariacie przedszkola.

 

Szanowni Państwo!!!

uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolnych 2023/2024

 

Informacje na temat rekrutacji
- rozpocznie się 27 marca 2023r. o godzinie 8:00
- zakończy się 12 kwietnia 2023r. o godzinie 15:00

Link do rekrutacji dla rodziców:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

 

Link - Informacje na temat rekrutacji


Przypominamy Rodzicom składającym wnioski rekrutacyjne do przedszkola o konieczności dostarczenia do placówki wypełnionych załączników (oświadczenia, zaświadczenie o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT itp.). Brak załącznika jest równoznaczny z brakiem naliczenia punktów za spełnianie danego kryterium.

 

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie od 04.05.2023r. do 11.05.2023r.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. Nie są brane pod uwagę potwierdzenia złożone w rekrutacji poza wskazanym terminem.

Odpowiedni druk oświadczenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola znajduje się w programie rekrutacyjnym, na stronie przedszkola w zakładce REKRUTACJA lub na stronie Urzędu Gminy Kobierzyce.
 

Druk  - Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Program adaptacyjny

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w przedszkolu bywają trudne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami i dlatego warto, by zarówno Rodzice jak i dzieci przygotowali się na powitanie przedszkola.

Zajęcia adaptacyjne mają na celu łagodne, mądre i pełne zabawy wprowadzenie Dzieci i Rodziców w przedszkolny świat. Są to zajęcia dla Dzieci, które po raz pierwszy wkroczą w przedszkolny świat oraz dla tych, które są już przedszkolakami, a teraz dołączają do naszego grona. Spotkania prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym programem przez nauczycielki naszego przedszkola. Dzięki tym zajęciom Rodzice i Dzieci mają okazję poznać przedszkole, organizację placówki i propozycje programowe.

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Tło makieta Kretki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Prosimy o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolesleza.pl .
Pojawią się tam informacje o planowanym zebraniu dla rodziców przyjętych dzieci oraz o terminie podpisania deklaracji pobytu (funkcjonują zamiast dawnych umów z rodzicami).

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 71 7896899 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 lub mailowo przedszkolebw@lpt.pl .