Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 1 - GWIAZDKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawca: Paulina Sobczak
      
Woźna: Liliana Grabowska
        e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Powrót do przedszkola
 • Tydzień II - To jestem ja 
 • Tydzień III - Chcemy być bezpieczni 
 • Tydzień IV - Co się zmienia jesienią?


ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • wdrażanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności społecznych, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się i określania własnych potrzeb, określenie norm i zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • dobywanie wiedzy dotyczącej sygnalizacji świetlnej i zasad bezpieczeństwa na drodze,
 • poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego,
 • poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • poznanie numerów alarmowych do tych instytucji,
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią,
 • poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.