Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 1 - GWIAZDKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawca: Paulina Sobczak
      Woźna: Liliana Grabowska
        e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Święto wszystkich dzieci
 • Tydzień II - Co niesie dla nas lato?
 • Tydzień III - Już wkrótce wakacje 
 • Tydzień IV - Podróże małe i duże 


ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich,
  - odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka,
  - budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości,
  - rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej, zachęcanie do zabaw ruchowych,
  - rozwijanie mowy i logicznego myślenia dziecka,
  - utrwalenie poznanych liter, składanie liter w sylab,
  - umuzykalnianie dzieci, kształtowanie poczucia rytmu,
  - doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń,
  - budzenie zainteresowań podróżniczych,
  - doskonalenie umiejętności działania w skupieniu,
  - stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
  - rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania,
  - poszerzane słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków,
  - zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania,
  -zapoznanie ze sposobami bezpiecznego zachowania się w trudnych sytuacjach pogodowych.