Tło makieta  Sala lekcyjna

UMUZYKALNIENIE (Rytmika)

Nauka piosenek, ćwiczenia słuchowe, ruchowe, zabawy przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki poważnej, nauka tańców, integracja różnych form ekspresji twórczej.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ćwiczenia korygujące skrzywienia kręgosłupa, koślawość i szpotawość kolan, płaskostopie, wady postawy.
Rozwijanie sprawności fizycznej. Profilaktyka wad postawy.

Tło makieta Alfabet

JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka angielskiego w zakresie podstaw dla początkujących i dla dzieci kontynuujących kurs.
Zajęcia w formie gier i zabaw językowych. Dzieci uczą się podczas zabaw z lektorem.

Materiały metodyczne dla rodziców

ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM

Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu wspomagane są przez interaktywne pomoce, programy i gry edukacyjne. W każdej z sal dydaktycznych znajduje się tablica multimedialna do wykorzystania przez dzieci i nauczyciela. Edukacyjne programy komputerowe sprzyjają aktywizowaniu myślenia, rozwijają spostrzegawczość, wpływają na rozwój intelektualny dziecka.

Tło makieta Plakat

LOGOTERAPIA

Ćwiczenia grupowe w zakresie profilaktyki i prawidłowej wymowy.
Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Praca indywidualna z dzieckiem w przypadku seplenienia, rerania, mowy bezdźwięcznej.

Informacje szczegółowe w zakładce NASI SPECJALIŚCI

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM

Zajęcia prowadzone dla dzieci, które wymagają pomocy pedagoga lub psychologa. Zainteresowani rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia psychologa i pedagoga w rozwiązywaniu specyficznych problemów rozwojowych swoich dzieci.

Informacje szczegółowe w zakładce NASI SPECJALIŚCI

Kretki

RELIGIA

dla dzieci z grup najstarszych


Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez nauczyciela katechetę).

Punktor

Wszystkie zajęcia prowadzone są nieodpłatnie w toku dnia w przedszkolu