Tło makieta Przedszkolaki
8

Grupa 8 - KOALE

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Ewelina Głuchowska, Barbara Główka 
    Woźna: Sylwia Żarnowska

e-mail grupowy:  grupa8@lpt.pl

Plan na miesiąc LIPIEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Tajemnice wody 
 • Tydzień II - Co wiemy o ogniu?
 • Tydzień III - Co potrafi powietrze?
 • Tydzień IV - Jaka jest ziemia?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie z żywiołem jakim jest woda,
  - zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka,
  - rozwijanie zainteresowań badawczych,
  - rozwijanie sprawności fizycznej,
  - rozwijanie wiedzy dotyczącej obiegu wody w przyrodzie,
  - rozwijanie motoryki małej,
  - rozwijanie zainteresowań technicznych i wiedzy ogólnej,
  - rozwijanie mowy,
  - zapoznanie z żywiołem jakim jest ogień i jego rolą w życiu człowieka,
  - powtórzenie zasad bezpiecznego zachowania w pobliżu ognia,
  - zapoznanie ze zjawiskiem światła i jego rolą w życiu człowieka,
  - rozwijanie zainteresowań badawczych,
  -rozwijanie sprawności fizycznej,
  - zapoznanie ze zjawiskiem cienia i jego właściwości.