Tło makieta Przedszkolaki
8

Grupa 8 - KOALE

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Ewelina Głuchowska, Barbara Główka 
   
Woźna: Sylwia Żarnowska

e-mail grupowy:  grupa8@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - W przedszkolu
 • Tydzień II - Oto ja
 • Tydzień III - Moja droga do przedszkola
 • Tydzień IV - Jesień w parku, w lesie 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy,
 • utrwalanie znaczków rozpoznawczych,
 • zachęcania do aktywnego słuchania opowiadania,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu,
 • dekodowanie symboli,
 • ustalenie kodeksu grupowego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowej postaw,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • poznanie nazw części ciała,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poznanie znaczenia udzielania pierwszej pomocy,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy - kształt,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
 • dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym,
 • zapoznanie z oznakami jesieni,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania koło wśród innych figur,
 • rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań,
 • rozwijanie aktywności badawczej.