Dokumenty

  1. Koncepcja Pracy Przedszkola (pdf)
  2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola (pdf)
  3. Statut przedszkola (pdf)
  4. Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu (pdf)

 

Procedury bezpieczeństwa