Tło makieta Przedszkolaki
11

Grupa 11- SŁONECZKA

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Beata Ślusarz, Alicja Koch 
   
Woźna: Małgorzata Świderska 

e-mail grupowy:  grupa11@lpt.pl

Plan na miesiąc LIPIEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Tajemnice wody
 • Tydzień II - Co wiemy o ogniu 
 • Tydzień III - Co potrafi powietrze?
 • Tydzień IV - Jaka jest ziemia?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne takie, jak: melodia, rytm, tempo, nastrój,
  - kształcenia muzyczne i  wyrabianie wrażliwości muzycznej,
  - ćwiczenie pamięci,
  - rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
  - przebywanie na świeżym powietrzu- uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych,
  - posługiwanie się pojęciami związanymi ze zjawiskami atmosferycznymi, m.in.: burza, deszcz, słońce, woda, skraplanie, zamarzanie, parowanie,
  - rozwijanie orientacji przestrzennej,
  - współdziałanie w grupie, integracja z rówieśnikami,
  - kształtowanie percepcji słuchowo- ruchowej,
  - rozwijanie percepcji słuchowej poprzez wsłuchiwanie się w naturę z włączeniem elementów przyrody, jak szum lecącego wodospadu, gradu, kapanie wody w kranie, rozpalanie ogniska, wiatr czy burza z piorunami