Tło makieta Przedszkolaki
11

Grupa 11- SŁONECZKA

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Socha, Pola Pajtak
   
Woźna oddziałowa: Magdalena Szastałło

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa11@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Wszystkie dzieci są nasze 
 • Tydzień II -  Na moim podwórku 
 • Tydzień III - Zbliżają się wakacje
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności komunikowania swoich potrzeb,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz nawiązywania odpowiednich relacji rówieśniczych,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi, słownika czynnego, ćwiczenie analizy i syntezy głosek,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie powiązanych z nową porą roku,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie pamięci oraz spostrzegawczości poprzez rozgrywki w gry planszowe,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz kreatywności poprzez wykonywanie prac plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wniosków na podstawie usłyszanych opowieści.