Tło makieta Przedszkolaki
11

Grupa 11- SŁONECZKA

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Socha, Pola Pajtak
   
Woźna oddziałowa: Magdalena Szastałło

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa11@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Słoneczka odkrywają słońce - projekt badawczy 
 • Tydzień II -  Wiosna na łące
 • Tydzień III - Znamy różne zawody
 • Tydzień VI  -  Moi Rodzice 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wzbogacenie wiedzy na temat działalności Słońca,
 • poznawanie mieszkańców łąki,
 • uwrażliwianie na potrzeby środowiska naturalnego,
 • zapoznawanie się z charakterystyką wybranych zawodów,
 • zachęcanie do zacieśniania więzi rodzinnych ( dbanie o swoich bliskich),
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • integrowanie we wspólnej zabawie, tańcu i śpiewie.