Tło makieta Przedszkolaki
11

Grupa 11- SŁONECZKA

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Socha, Pola Pajtak
   
Woźna oddziałowa: Magdalena Szastałło

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa11@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Domowi ulubieńcy
 • Tydzień II - To już zima
 • Tydzień III - Święta tuż, tuż
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz zgłaszania się przez podniesienie ręki,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania swoich potrzeb,
 • budowanie dobrej atmosfery sprzyjającej współpracy,
 • budowanie wiary we własne możliwości, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • poznawanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy i poszerzenie zakresu pojęć związanych z nową porą roku,
 • zapoznanie z tradycjami oraz zwyczajami nadchodzących świąt,
 • rozwijanie umięjętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania oraz klasyfikowania,
 • wzbogacanie słownika czynnego, wspomaganie mowy,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnych i logicznych wypowiedzi,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności wnioskowania na podstawie usłyszanych opowiadań.