Tło makieta Przedszkolaki
11

Grupa 11- SŁONECZKA

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Beata Ślusarz, Alicja Koch 
   
Woźna: Małgorzata Świderska 

e-mail grupowy:  grupa11@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Zabawki
 • Tydzień II - Odwiedziny Mikołaja
 • Tydzień III - Zima jest coraz bliżej 
 • Tydzień IV - Magia Świąt


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy i percepcji słuchowej,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • dokonywanie analizy i syntezy na poziomie głoski i sylaby,
 • porównywanie liczebności zbiorów (mniej, więcej, tyle samo),
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
 • wczuwanie się w sytuację innych osób,
 • zapoznanie z działaniami wykonywanymi przez wolontariuszy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie oznak zimy,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0, 7,
 • rozwijanie kreatywności,
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego ruchu i orientacji w przestrzeni,
 • rozbudzanie zainteresowania kodowaniem,
 • rozwijanie się umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poznawanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • wzmacnianie więzi rówieśniczych.