Tło makieta Przedszkolaki
5

Grupa 5 - MRÓWECZKI

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Katarzyna Molenda, Joanna Jarosz
   
Woźna: Beata Koziar

e-mail grupowy:  grupa5@lpt.pl
 

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Witamy w przedszkolu-wspomnienia z wakacji 
 • Tydzień III - Ja i moja grupa
 • Tydzień IV - Bezpieczna droga do przedszkola
 • Tydzień V - Jesień w parku i w lesie 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poszerzenie wiadomości o Polsce,
 • utrwalenie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • rozwijanie umiejętności skupiania się podczas działania,
 • wprowadzenie pojęcia głoska,
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • rozpoznawanie podstawowych zmysłów – rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej, smakowej, dotykowej, węchowej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, doskonalenie wiedzy na temat znaków drogowych,
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • rozpoznawanie różnych gatunków drzew,
 • wielozmysłowe poznanie darów jesieni.