Tło makieta Przedszkolaki
5

Grupa 5 - MRÓWECZKI

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Katarzyna Molenda, Joanna Jarosz
   
Woźna: Beata Koziar

e-mail grupowy:  grupa5@lpt.pl
 

Plan na miesiąc MAJ 2024

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Puk, puk, to ja, sztuka
 • Tydzień II - W świecie zwierząt 
 • Tydzień III - Co w trawie piszczy? 
 • Tydzień IV - Moja mama i mój tata


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie percepcji słuchowej,
  - zapoznanie z twórczością Fryderyka Chopina,
  - zapoznanie z polskimi monetami i banknotami,
  - rozwijanie zainteresowania sztuką,
  - rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
  - rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
  - wzbogacanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany, pola i lasy,
  - rozwijanie umiejętności tworzenia kodu,
  - zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,
  - rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
  - rozwijanie postawy badawczej,
  - rozwijanie umiejętności układania zdań,
  - rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
  - rozwijanie umiejętności analizy i syntezy na poziomie głoski.