Tło makieta Przedszkolaki

Dzień w przedszkolu

W naszym przedszkolu w grupach dzieci 4-,5- i 6-letnich nie ma tradycyjnego leżakowania.

Zamiast niego proponujemy inne formy odpoczynku poobiedniego dla dzieci:

• ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
• zajęcia wyciszające
• słuchanie muzyki i bajek

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci.

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacjo pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.  

8:00 - 8:30

Zabawy integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne lub zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8:30 - 9:00

Śniadanie

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:00 - 10:30

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:30 - 12:00

Spacery, zabawy swobodne w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki lub zorganizowane w sali ćwiczenia gimnastyczne.

12:15 - 12:30

Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka.

12:30 - 13:00

Obiad

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:00

Rozchodzenie się dzieci korzystających z dwóch posiłków.

13:00 - 14:15

Czas relaksu - grupy najmłodsze leżakowanie, pozostałe grupy słuchanie bajek, muzyki, zabawy relaksacyjne, wyciszenie.

Działalność indywidualna wspierająca rozwój dziecka - praca kompensacyjna, zabawy dydaktyczne, utrwalenie poznanych piosenek i wierszy, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe, religia (grupy dzieci 6-letnich).

14:15 - 14:30

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą  dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

14:30 - 15:00

Podwieczorek

Kultura spożywania posiłków, praca dyżurnych.

15:00 - 17:00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zabawy ogólnorozwojowe. Zajęcia dodatkowe według programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, czytanie bajek, zabawy dowolne.
Rozchodzenie się dzieci do domu.