Tło makieta  Sala lekcyjna
Dziecko

Zespół specjalistów

W przedszkolu zatrudnieni są – pedagog, psycholog, logopeda, pedagog specjalny i nauczyciel prowadzący zajęcia ruchowe, którzy ściśle współpracują z wychowawcami grup oraz rodzicami. Naszym celem jest dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny wszystkich dzieci w placówce oraz wsparcie rodziców w dalszej diagnozie, terapii i pracy z problemami pojawiającymi się w rozwoju przedszkolaków.

psycholog

mgr Ilona Lewoska - Pietrzykowska

  

logopeda

mgr JADWIGA WILK – WILCZYŃSKA

  Neurologopeda kliniczny, pedagog, certyfikowany terapeuta SI i Biofeedback, terapeuta metody Warnkego,  trener emisji i higieny głosu, specjalista AAC.
 Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Logopedycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenia zawodowe zdobywałam jako m.in. diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz terapeuta dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym przy Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym prowadząc pracę z dziećmi w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej (od 0 do 3 roku życia) oraz terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Poza korekcją wad wymowy, prowadzę terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, bądź niemówiących  – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych. Zainteresowania kieruję głównie w stronę  wzajemnych uwarunkowań rozwoju mowy dziecka z rozwojem poznawczym i motorycznym.

pedagog

mgr Dominika Babiarz

  Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika, specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. zajęcia terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapię ręki. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam na szkoleniach i kursach. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki, sensoplastyki, integracji bilateralnej i EEG Biofeedback.

oligofrenopedagog

mgr JOANNA JAROSZ

  Jestem pedagogiem specjalnym z bogatym doświadczeniem w indywidualnej oraz grupowej pracy z dziećmi. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: wychowanie przedszkolne) oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. Ponadto, posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii takimi metodami jak: EEG i RSA Biofeedback, Integracji Sensorycznej, logorytmiki, terapii ręki oraz do zajęć socjoterapeutycznych. Posiadam wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Moim zadaniem jest  prowadzenie zajęć w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny oraz wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej w granicach jego indywidualnych możliwości. 

zajęcia ruchowe

mgr EMILIA GIERULSKA

   Jestem absolwentką studiów magisterskich w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych pedagogika oraz oligofrenopedagogika - pedagogika specjalna. Od 2012 roku prowadzę w przedszkolach zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia WWR i Rewalidacji. Poszerzam swoją wiedzę i umiejętności na specjalistycznych kursach. Od 2022r. jestem terapeutką INPP.