Tło makieta Przedszkolaki
3

Grupa 3 - JEŻYKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Marzena Olejnik
  Pomoc nauczyciela:
 Wiktoria Figiel
 Woźna: Katarzyna Kowalewicz-Knysz

e-mail grupowy: grupa3@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - W przedszkolu
 • Tydzień II - Oto ja
 • Tydzień III - Moja droga do przedszkola
 • Tydzień IV -  Jesień w parku, w lesie 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających,
 • umiejętność poznawania samego siebie,
 • wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • nazywanie barw podstawowych,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.