Tło makieta Przedszkolaki
3

Grupa 3 - JEŻYKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Marzena Olejnik, Beata Dancewicz 
  Pomoc nauczyciela:
 Wiktoria Figiel
 Woźna: Katarzyna Kowalewicz-Knysz

e-mail grupowy: grupa3@lpt.pl

Plan na miesiąc LIPIEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Tajemnice wody 
 • Tydzień II - Co wiemy o ogniu?
 • Tydzień III - Co potrafi powietrze?
 • Tydzień IV - Jaka jest ziemia


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie z żywiołem, jakim jest woda,
  - zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka,
  - rozwijanie zainteresowań badawczych,
  - rozwijanie wiedzy dotyczącej obiegu wody w przyrodzie,
  - poznaje znaczenie wody jako rozpuszczalnika,
  - zapoznanie z żywiołem jakim jest ogień,
  - powtórzenie zasad bezpiecznego zachowania w pobliżu ognia,
  - zapoznanie ze zjawiskiem światła i jego rolą,
  - rozwijanie sprawności fizycznej,
  - zapoznanie ze zjawiskiem cienia i jego własnościami,
  - zapoznanie z żywiołem, jakim jest powietrze,
  - uczestniczenie w eksperymentach,
  - zapoznanie z żywiołem, jakim jest ziemia,
  - rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
  - poznanie przekroju gleby,
  - poznanie zwierząt żyjących na łące i w glebie,
  - rozwijanie sprawności manualnej.