Tło makieta  Sala lekcyjna

Oferta edukacyjna

 W naszym przedszkolu dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole podstawowej, odważnie wkraczają w „dorosły świat”.       

Mamy bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną, nowocześnie wyposażone i kolorowe pomieszczenia dydaktyczne, salę do zajęć ruchowych, pokój terapii indywidualnej.

         Nasze działania skupiamy wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości.

         Korzystamy z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form.

         W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne środki do nauki i zabawy. Wszystkie proponowane przez nas rodzaje zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powiązane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym.

Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, specjalistów o  wielokierunkowym wykształceniu.

         Otaczamy dzieci opieką logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną, pracujemy zgodnie z indywidualnymi programami terapeutycznymi opracowanymi dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualnymi programami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pracujemy w oparciu o:

Punktor

Programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycielki i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola

Punktor

Miesięczne plany pracy przygotowywane dla grup przez nauczycielki

Punktor

Tematyczne projekty edukacyjne

Punktor

Programy własne opracowane przez naszych pedagogów: m.in. Program Promocji Zdrowia, Program Edukacji Ekologicznej, Program Terapii Logopedycznej, Program adaptacji do przedszkola, Program Edukacji Informatycznej dla dzieci przedszkolnych

Tło makieta Przedszkolaki

Zajęcia dodatkowe

Umożliwiamy udział dzieci w zajęciach dodatkowych, które rozwijają ich zainteresowania.

 

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizujemy poprzez metody i techniki aktywizujące:

Punktor

Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Punktor

Pedagogikę Zabawy Klanza

Punktor

Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Punktor

Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Punktor

Metodę Kinezjologii Edukacyjnej

Tło makieta Kretki

Codzienne życie przedszkola

Dzięki współpracy z Radą Rodziców przedszkola oferujemy szeroki wachlarz imprez kulturalnych, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne, udział dzieci w konkursach i prezentacjach, uroczystościach przedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich programach i akcjach edukacyjnych. Rodziców zapraszamy do uczestniczenia w codziennym życiu naszego przedszkola i współtworzenia jego oferty.

DRODZY RODZICE!

Nasze przedszkole to miejsce dla Waszych dzieci.

Zapraszamy!