Tło makieta Przedszkolaki
4

Grupa 4 - POSZUKIWACZE

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Danuta Sobczak-Kaczorek, Marta Syniawa 
   
Woźna: Żaneta Zdeb

e-mail grupowy:  grupa4@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - W przedszkolu
 • Tydzień II - Oto ja
 • Tydzień III - Moja droga do przedszkola
 • Tydzień IV - "Poszukiwacze rozgryzają jabłko" - projekt badawczy

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • nawiązywanie, odświeżanie, wzmacnianie relacji rówieśniczych,
 • wspólne ustalenie kodeksu grupowego,
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie mowy; analizy i syntezy słuchowej,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.