Tło makieta Przedszkolaki
4

Grupa 4 - POSZUKIWACZE

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Danuta Sobczak-Kaczorek, Marta Syniawa 
   Woźna: Żaneta Zdeb

e-mail grupowy:  grupa4@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 • Tydzień II - Lato, lato czeka...
 • Tydzień III - Wkrótce wakacje
 • Tydzień IV - Zwiedzamy świat


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
  - uświadomienie korzyści jakie niesie za sobą ruch na świeżym powietrzu,
  - zapoznanie z zabawami dzieci z różnych stron świata,
  - pisanie liter i wyrazów- doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
  - rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
  - radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach…,
  - doskonalenie słuchu fonematycznego,
  - rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
  - przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji,
  - doskonalenie umiejętności  dodawania i odejmowania,
  - rozwijanie ciekawości poznawczej,
  - nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  - doskonalenie czytania,
  - stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
  - doskonalenie umiejętności wokalnych i tanecznych,
  - rozwijanie świadomości własnego ciała,
  - zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie.