Tło makieta Przedszkolaki
9

Grupa 9 - PINGWINY

Grupa dzieci 4-5 -letnich

Wychowawcy: Anna Idzikowska, Rozalia Kasprzak-Pierzecka
   Woźna: Brygida Sójka-Klamka

e-mail grupowy:  grupa9@lpt.pl

Plan na miesiąc LIPIEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I
  • Tydzień II 
  • Tydzień III - 
  • Tydzień IV 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE