Tło makieta Przedszkolaki
9

Grupa 9 - PINGWINY

Grupa dzieci 4-5 -letnich

Wychowawcy: Urszula Czopka, Rozalia Kasprzak-Pierzecka
 
 Woźna: Brygida Sójka-Klamka

e-mail grupowy:  grupa9@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - W przedszkolu
 • Tydzień II - Oto ja
 • Tydzień III - Moja droga do przedszkola
 • Tydzień IV - Jesień w parku, w lesie


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoja garderobę,
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań,
 • budowanie z naturalnych materiałów np. piasek, konstruowanie z tworzywa przyrodniczego, korka, drutu, papieru, wełny,
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej,
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.