Tło makieta Przedszkolaki
12

Grupa 12 - PRZYJACIELE

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Justyna Putek, Monika Sordyl
    Woźna: Katarzyna Staszak

e-mail grupowy:  grupa12@lpt.pl

Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I - 
  • Tydzień II
  • Tydzień III - 
  • Tydzień IV - 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ