Tło makieta Przedszkolaki
12

Grupa 12 - PRZYJACIELE

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Justyna Putek, Monika Sordyl
    Woźna: Katarzyna Staszak

e-mail grupowy:  grupa12@lpt.pl

Plan na miesiąc LIPIEC 2024

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Tajemnice wody
 • Tydzień II - Co wiemy o ogniu?
 • Tydzień III - Co potrafi powietrze?
 • Tydzień IV - Jaka jest ziemia?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie z żywiołem, jakim jest woda,
  - zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka,
  - rozwijanie zainteresowań badawczych, 
  - rozwijanie sprawności fizycznej,
  - rozwijanie wiedzy dotyczącej obiegu wody w przyrodzie, 
  - rozwijanie motoryki małej, 
  - zapoznanie z żywiołem, jakim jest ogień i jego rolą w życiu człowieka,
  - powtórzenie zasad bezpiecznego zachowania  w pobliżu ognia, 
  - zapoznanie ze zjawiskiem światła i jego rolą w życiu człowieka, 
  - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w czasie burzy, 
  - zapoznanie z żywiołem, jakim jest powietrze,
  - zapoznanie  z żywiołem, jakim jest ziemia,
  - rozwijanie wiedzy przyrodniczej, 
  - poznawanie wybranych cech zwierząt żyjących na łące i w glebie.