Ogłoszenia

Szanowni Rodzice,
    W sierpniu 2023r. Przedszkole Samorządowe w Ślęzie pełni dyżur wakacyjny dla Państwa dzieci. Aby zapisać dziecko należy pobrać załączony poniżej wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Ślęzie oraz kartę informacyjną pobytu dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2023r. Dokumenty wypełnione prosimy dostarczyć do przedszkola w Ślęzie w terminie od 15.05 do 31.05.2023r. w godzinach pracy sekretariatu 7:00 - 15:00Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

PRZERWA WAKACYJNA TRWA
od 1 do  31 lipca  2023r.

   W czasie przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, Rodzice dzieci z naszej placówki mogą skorzystać z usług Przedszkola dyżurującego, pod warunkiem zgłoszenia dziecka w przedszkolu dyżurującym w terminie od 15 maja 2023r do 31.05.2023r.
   Karty zapisu na okres wakacyjny będą do pobrania w przedszkolach oraz ze stron internetowych dyżurujących placówek.

2

Zwracamy się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie przez Państwa zasady przyprowadzania do placówki wyłącznie dziecka ZDROWEGO.

RODZICU - Jeśli Twoje dziecko źle się czuje nie posyłaj go do  przedszkola, nie narażaj na ciężkie powikłania swojego dziecka ale też innych dzieci.
NAUCZYCIELU - Jeśli w Twojej  grupie są dzieci chore, zwróć uwagę rodzicom aby nie narażali innych dzieci na choroby. Dla niektórych dzieci z obniżoną odpornością zwykły wirus może być bardzo groźny.

1

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Informacje na temat rekrutacji
- rozpocznie się 
27 marca 2023 r. o godzinie 8:00
- zakończy się 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00


Link do rekrutacji dla rodziców: 
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo tutaj:  
Zakładka - Zapisy/Rekrutacja


   Przypominamy Rodzicom składającym wnioski rekrutacyjne do przedszkola o konieczności dostarczenia do placówki wypełnionych załączników (oświadczenia, zaświadczenie o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT itp.). Brak załącznika jest równoznaczny z brakiem naliczenia punktów za spełnianie danego kryterium.

    Informujemy, że w dniach od 01.02.2023 do 10.02.2023 zbierane będą Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

    Deklaracje należy składać w wersji papierowej do urny umieszczonej przy wejściu głównym do przedszkola lub drogą elektroniczną na adres  przedszkolebw@lpt.pl
    Druk deklaracji do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej w zakładce DLA RODZICÓW/ZAPISY lub Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.pdf.

    
Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
     Przypominamy Rodzicom, o dokładnym wypełnieniu wszystkich danych oraz konieczności podpisania deklaracji przez rodziców/opiekunów prawnych.

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że Bal Karnawałowy odbędzie się w dniu 09.02.2023r. Każda grupa będzie świętować w swojej sali. Dzień ten będzie przepełniony zabawą, muzyką i tańcami. Stroje balowe mile widziane :)

Obchody uroczystości Dnia Babci i Dziadka w naszym przedszkolu

Grupa1 „Kangurki” – 18.01.2023-godz.13.00
Grupa2 „Króliczki” – 27.01.2023-godz.13.30
Grupa3 „Groszki” – 03.02.2023-godz.13.00
Grupa4 „Sportowcy” - 31.01.2023-godz.13.00
Grupa5 „Badacze” 01.02.2023-godz.13.30
Grupa6 „Dzwoneczki” - 03.02.2023-godz.13.00
Grupa7 „Pszczółki” 02.02.2023-godz.13.00
Grupa8 „Tygryski” 18.01.2023-godz.13.00
Grupa9 „Wróbelki”24.01.2023-godz.13.30
Grupa10 „Tropiciele” - 09.02.2023-godz.13.30
Grupa11 „Kropelki” - 20.01.2023-godz.13.00
Grupa12 „Artyści” - 03.02.2023-godz.13.00

 Po raz czwarty jako jedyna placówka oświatowa z terenu naszej gminy  przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Aniołkowe Granie".
       Jest to przedsięwzięcie od 2004 roku z sukcesem realizowane we wrocławskich szkołach i przedszkolach.  Celem  Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych, a założeniem od samego początku była integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Działania projektu obejmują różnorodne inicjatywy: seminaria, szkolenia, konferencje, zajęcia edukacyjno- informacyjne, animacje lokalne, przedsięwzięcia edukacyjne i inne. Patronat honorowy nad Projektem objął Rzecznik Praw Dziecka a patronat medialny redakcja miesięcznika Bliżej Przedszkola.
     Jednym z elementów Projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej.  Forma koncertu jest tak opracowana, aby przez zabawę dzieci uwrażliwiały się na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się  w placówkach opiekuńczych. Od 2017 roku projekt realizowany jest także poza granicami Wrocławia, w innych miastach.
       W naszym przedszkolu projekt realizowany jest na rzecz dzieci z rodzin zastępczych z terenu naszej gminy. Rada Rodziców przedszkola zorganizowała zbiórkę artykułów żywnościowych i gospodarczych oraz ufundowała prezenty, które zostaną przekazane podczas koncertu zorganizowanego przez dzieci i nauczycieli przedszkola w sali Świetlicy Wiejskiej w Ślęzie w dniu 25 stycznia 2023 roku o godzinie 14.00.

Więcej o informacji o "Aniołkowym Graniu"  - http://aniolkowegranie.pl
         Link do zbiórki - https://zbieram.pl/aniolkowe

1

PRZERWA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W Ślęzie
trwa od 1 lipca do 31 lipca 2023r.

   W czasie przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola Samorządowego w Ślęzie Rodzice dzieci z naszej placówki mogą skorzystać z usług Przedszkola dyżurującego pod warunkiem zgłoszenia dziecka w przedszkolu dyżurującym w terminie od 15 maja 2023r. do 31.05.2023r. (złożenia w placówce dyżurującej karty zapisu na okres wakacyjny).

   Karty zapisu na okres wakacyjny będą do pobrania w przedszkolu oraz ze stron internetowych placówek.

1

     Prosimy Rodziców o wypełnienie informacji na temat pobytu dziecka w okresie świątecznym.
    Wypełnioną deklarację należy złożyć do dnia 09.12.2022. Wszelkich zmian po tym terminie można dokonywać poprzez sekretariat.
    Bardzo prosimy o przemyślaną i rzetelną informację ponieważ związane jest to ze zmianami w organizacji pracy przedszkola (grupy międzyoddziałowe i dyżury nauczycieli) oraz zaopatrzenia w artykuły żywnościowe. 

*DEKLARACJA.pdf

Szanowni Państwo,
     W związku z informacjami dotyczącymi przypadków wszawicy u dzieci przedszkolnych, prosimy o skontrolowanie czystości głowy swoich pociech. W przyszłym tygodniu pielęgniarka sprawdzi stan czystości głów wszystkich dzieci. W sytuacji stwierdzenia przez pracownika medycznego wszawicy u dziecka,  istnieje konieczność skutecznego wyczyszczenia głowy zanim dziecko zostanie odprowadzone do przedszkola.

     Zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci. 

Szanowni Państwo,
   W związku z pismem od Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym potencjalnego zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym, trwają przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu. To standardowe procedury, podjęte w ramach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
   Jodek potasu to środek blokujący w organizmie wchłanianie radioaktywnego jodu. Tabletka chroni przede wszystkim przed chorobami nowotworowymi, będącymi konsekwencjami promieniowania. Odpowiednio wczesne przyjęcie tabletek z jodkiem potasu wypełni tarczycę stabilnym jodem, zapobiegając nagromadzeniu się w niej jodu radioaktywnego.
   W przypadku skażenia radiacyjnego ważny jest czas podania preparatu, dlatego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie Państwa zgody na wydanie Waszemu dziecku tabletki jodku potasu na terenie szkoły czy przedszkola. W przypadku dzieci przedszkolnych i dzieci z klas 1-3, jodek potasu będzie podawany w obecności pracownika służby zdrowia.
  Proszę, aby maksymalnie do piątku (07.10.2022r.) wypełnioną zgodę przekazać wychowawcy. Dokumenty można odebrać w placówce, są także dostępne w formie elektronicznej do pobrania na naszej stronie internetowej. 
   
   
Jednocześnie informujemy, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest znikome, a tabletki  jodku potasu będą wydawane tylko na rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów lub zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego.