Tło makieta Alfabet

Zapisy

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie, by Wasze dziecko uczęszczało do przedszkola gwarantującego bezpieczeństwo oraz bogatą ofertę ciekawych i atrakcyjnych zajęć dydaktycznych, rozwijało się harmonijnie w atmosferze przyjaźni i szacunku – zapraszamy!
Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w terminach określonych dla danego roku szkolnego. Dokumenty należy składać w sekretariacie przedszkola w poniedziałek, środę i piątek w godz.7.00-15.00 oraz we wtorek i czwartek w godz. 7.00-16.00. Karty zgłoszenia dzieci do przedszkola oraz inne dokumenty rekrutacyjne można pobrać w przedszkolu lub z naszej strony internetowej.

Zapisując dziecko do naszego przedszkola proszę pamiętać, iż z powodu braku dietetyka - specjalisty w zakresie żywienia, szczególnych warunków lokalowych pionu kuchennego oraz dużej liczby wydawanych posiłków przedszkole nie może przyjmować dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi i nie ma możliwości żywienia dzieci zgodnie z indywidualnymi dietami.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielane są w sekretariacie przedszkola.

Program adaptacyjny

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w przedszkolu bywają trudne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami i dlatego warto, by zarówno Rodzice jak i dzieci przygotowali się na powitanie przedszkola.

Zajęcia adaptacyjne mają na celu łagodne, mądre i pełne zabawy wprowadzenie Dzieci i Rodziców w przedszkolny świat. Są to zajęcia dla Dzieci, które po raz pierwszy wkroczą w przedszkolny świat oraz dla tych, które są już przedszkolakami, a teraz dołączają do naszego grona. Spotkania prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym programem przez nauczycielki naszego przedszkola. Dzięki tym zajęciom Rodzice i Dzieci mają okazję poznać przedszkole, organizację placówki i propozycje programowe.

Uwaga: Ze względu na trwającą rozbudowę przedszkola i związane z tym trudności lokalowe w czasie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 nie będzie zajęć adaptacyjnych.

Tło makieta Kretki

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Prosimy o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolesleza.pl .
Pojawią się tam informacje o planowanym zebraniu dla rodziców przyjętych dzieci oraz o terminie podpisania deklaracji pobytu (funkcjonują zamiast dawnych umów z rodzicami).

W obecnym okresie placówki oświatowe pozostają zamknięte. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 71 7896899 w godzinach 8.00-16.00 lub mailowo przedszkolebw@lpt.pl .