Tło makieta Przedszkolaki
9

Grupa 9 - WRÓBELKI

Grupa dzieci 4-5 -letnich

Wychowawcy: Justyna Putek, Monika Sordyl
 
 Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak

e-mail grupowy:  grupa9@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Co cieszy Mikołaja?
 • Tydzień II - Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 • Tydzień III - O czym w święta każdy z nas pamięta?
 • Tydzień IV - Który żywioł jest najważniejszy?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy, poznanie postaci Świętego Mikołaja,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7,
 • poznawanie tradycji mikołajkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
 • poznanie zawodu górnika,
 • rozwijanie postawy prospołecznej,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia, poznawanie oznak zimy,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • poznawanie wybranych tradycji bożonarodzeniowych,
 • zapoznanie z ogniem jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka,
 • zapoznanie z wodą jako żywiołem i jej rolą w życiu człowieka,
 • zapoznanie z powietrzem jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka.