Tło makieta Przedszkolaki
9

Grupa 9 - WRÓBELKI

Grupa dzieci 4-5 -letnich

Wychowawcy: Justyna Putek, Monika Sordyl
 
 Woźna: Katarzyna Staszak

e-mail grupowy:  grupa9@lpt.pl

Plan na miesiąc LUTY 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
 • Tydzień II - Gdzie ubiera się Pani Wiosna?
 • Tydzień III - Z czego to jest zrobione? 
 • Tydzień IV - Jakie wzory i kolory lubią pisanki? 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami – odkrywanie liter: N,n, g, G, F,f, ł, Ł (5-latki), 4- latki – zabawy z literami,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania (5 – latki), 4-latki – zabawy z cyframi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, ćwiczenie aparatu mowy,
 • zapoznanie z wybranymi ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi,
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, zapoznanie ze znaczeniem wody dla środowiska oraz z korzyścią czerpaną z wody przez żywe organizmy,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • ćwiczenie umiejętności improwizowania ruchem,
 • poznanie wybranych ptaków wędrownych,
 • zapoznanie ze zjawiskami charakterystycznymi dla wiosny, zapoznanie z ludowymi obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny,
 • zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie wyobraźni, przełamywanie bariery nieśmiałości,
 • poznanie pochodzenia wełny,
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu (5latki, 4 latki – zabawa z cyframi), poznawanie zwyczajów wielkanocnych,
 • rozwijanie umiejętności śpiewu połączonego z grą na instrumencie,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • poznawanie zasad kulturalnego zachowania przy stole,
 • budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych.