Tło makieta Przedszkolaki
9

Grupa 9 - SERDUSZKA

Grupa dzieci 4-5 -letnich

Wychowawcy: Anita Rzeźnicka, Ewelina Głuchowska
 
 Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska

   KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa9@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie? 
 • Tydzień II - Czyim domem jest łąka?
 • Tydzień III  - Jak daleko pada jabłko od jabłoni? 
 • Tydzień IV - Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy, zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
 • utrwalanie poznanych liter.
 • zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • poznawanie wybranych atrakcji turystycznych Europy.
 • zapoznanie z wybranymi zabytkami na świecie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wykonanie prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów,
 • rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • poszerzanie wiedzy o roślinach i zwierzętach,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń,
 • wyrabianie umiejętności poruszania się w rytmie walczyka,
 • poszerzanie wiedzy o pszczołach,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • przeliczanie elementów, wypowiadanie się na temat rodziny,
 • wyrabianie umiejętności poruszania się w rytmie melodii piosenki,
 • dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny,
 • rozwijanie postawy badawczej, budowanie relacji rodzinnych,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania i szeregowania,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec niepełnosprawności,
 • kształtowanie postawy tolerancji