Tło makieta Przedszkolaki
9

Grupa 9 - SERDUSZKA

Grupa dzieci 4-5 -letnich

Wychowawcy: Anita Rzeźnicka, Ewelina Głuchowska
 
 Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska

   KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa9@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jak żyrafa myje szyję?
 • Tydzień II - Na co czeka Pani Lato?
 • Tydzień III  - Za co kochamy wakacje?
 • Tydzień IV - Jak dać przedmiotom drugie życie?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie 10,
 • poznanie zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas tańca i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie wiedzy na temat zwierząt,
 • poznanie roślin egzotycznych,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wokalnych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • poszerzanie wiadomości o Morzu Bałtyckim,
 • poznanie wybranych miejsc w górach,
 • poszerzanie wiedzy na temat jezior,
 • rozwijanie estetyki ruchu i prawidłowej postawy,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń,
 • budzenie zainteresowań podróżniczych,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,
 • poznanie materiałów, którymi można zastąpić plastik,
 • poznanie nazw wyrobów szklanych,
 • rozwijanie zdolności dokładnego wykonywania poleceń.