Tło makieta Przedszkolaki
9

Grupa 9 - SERDUSZKA

Grupa dzieci 4-5 -letnich

Wychowawcy: Anita Rzeźnicka, Ewelina Głuchowska
 
 Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska

   KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa9@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Co cieszy Mikołaja?
 • Tydzień II - Jakie sporty uprawia pani Zima?
 • Tydzień III - O czym w święta każdy z nas pamięta?
 • Tydzień IV - Który żywioł jest najważniejszy 
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznanie postaci Świętego Mikołaja,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • poznanie tradycji mikołajkowych,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7, utrwalanie zapisu liczb 0-7,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie postawy prospołecznej,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wokalnych,
 • poznanie zawodu górnika,
 • rozwijanie kompetencji twórczych i emocjonalnych,
 • rozwijanie ekspresji słownej – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
 • budzenie zainteresowań technicznych,
 • zapoznanie z ogniem jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka,
 • zapoznanie z wodą jako żywiołem i jej rolą w życiu człowieka,
 • zapoznanie z ziemią jako żywiołem i jej rolą w życiu człowieka,
 • zapoznanie z powietrzem jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka,
 • poznanie oznak zimy,
 • poznanie wybranych zimowych dyscyplin sportowych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń,
 • poznanie wybranych tradycji bożonarodzeniowych.