Tło makieta Przedszkolaki
8

Grupa 8 - TYGRYSKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Danuta Sobczak-Kaczorek, Marta Syniawa
   
Woźna: Żaneta Zdeb

e-mail grupowy:  grupa8@lpt.pl

Plan na miesiąc MARZEC 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
 • Tydzień II - Gdzie ubiera się Pani Wiosna?
 • Tydzień III - Z czego to jest zrobione?
 • Tydzień IV - Książka - projekt badawczy


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zapoznanie z niektórymi ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi,
 • kształtowanie postawy pokory wobec nieobliczanej siły natury,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • kształtowanie postawy badawczej, obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozwijanie kompetencji i umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa,
 • wprowadzanie w świat literatury,
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.