Tło makieta Przedszkolaki
8

Grupa 8 - TYGRYSKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Danuta Sobczak-Kaczorek, Marta Syniawa
   
Woźna oddziałowa: Żaneta Zdeb

e-mail grupowy:  grupa8@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Co cieszy Mikołaja?
 • Tydzień II - Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 • Tydzień III - O czym w święta każdy z nas pamięta?
 • Tydzień IV - Który żywioł jest najważniejszy? 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie z postacią Świętego Mikołaja oraz z tradycjami mikołajkowymi,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • poznawanie liter E, S, B  w sytuacjach zabawowych,
 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia dziecka,
 • umuzykalnianie dzieci, kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z oznakami zimy oraz z wybranymi zimowymi dyscyplinami sportowymi,
 • doskonalenie umiejętności działania w skupieniu,
 • rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej, zachęcanie do zabaw ruchowych,
 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
 • kształtowanie postawy badawczej,
 • zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz doskonalenie umiejętności składania świątecznych życzeń,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania,
 • zapoznanie z żywiołami i ich rolą w życiu człowieka,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.