Tło makieta Przedszkolaki
8

Grupa 8 - KONICZYNKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Cecylia Osińska, Aleksandra Kaczmarek
   
Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa8@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Spotkanie z Mikołajem
 • Tydzień II - Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 • Tydzień III - O czym w święta każdy z nas pamięta?
 • Tydzień IV -  Żywioły - który jest najważniejszy?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznawanie tradycji mikołajkowych,
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • odkrywanie liczby 7, utrwalanie znaków graficznych liczb 0 – 7,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia,
 • poznanie zawodu górnika,
 • rozwijanie ekspresji słownej – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, rozwijanie mowy,
 • rozwijanie postawy prospołecznej,
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wokalnych,
 • budzenie zainteresowań technicznych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie kompetencji twórczych i emocjonalnych,
 • poznanie wybranych dyscyplin sportowych,
 • poznanie oznak zimy,
 • poznawanie tradycji bożonarodzeniowych, 
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń,
 • poznawanie żywiołów i ich rolą w życiu człowieka,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.