Tło makieta Przedszkolaki
8

Grupa 8 - KONICZYNKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Cecylia Osińska, Aleksandra Kaczmarek
   
Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa8@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I
  • Tydzień II 
  • Tydzień III 
  • Tydzień IV 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE