Tło makieta Przedszkolaki
S

Grupa 7 - SARENKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Iwona Łukaszewicz, Danuta Sobczak - Kaczorek
     
Woźna oddziałowa: Żaneta Zdeb

       KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jestem Polakiem i Europejczykiem 
 • Tydzień II - Łąka wiosną...
 • Tydzień III - Znamy różne zawody 
 • Tydzień IV - Moi rodzice...


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie z wybranymi miastami w Polsce oraz rzeką Wisłą i Odrą
 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia dziecka
 • kształtowanie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zapoznanie z mieszkańcami pola i łąki
 • rozwijanie sprawności i tężyzny fizycznej oraz orientacji przestrzennej
 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci
 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • zapoznanie z różnymi zawodami wykonywanymi przez rodziców
 • prezentowanie swoich umiejętności wokalnych i recytatorskich.