Tło makieta Przedszkolaki
S

Grupa 7 - SARENKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Iwona Łukaszewicz, Danuta Sobczak - Kaczorek
     
Woźna oddziałowa: Żaneta Zdeb

       KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Domowi ulubieńcy 
 • Tydzień II - To już zima 
 • Tydzień III - Święta tuż, tuż


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego - zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach i zabawach,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • poznawanie zwyczajów i tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w Polsce,
 • wykonywanie ozdób choinkowych - rysowanie, malowanie, klejenie, lepienie,
 • śpiewanie kolęd i pastorałek,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.