Tło makieta Przedszkolaki
S

Grupa 7 - SARENKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Iwona Łukaszewicz, Danuta Sobczak - Kaczorek
     
Woźna oddziałowa: Żaneta Zdeb

       KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Wszystkie dzieci są nasze...
 • Tydzień II - Na moim podwórku
 • Tydzień III - Zbliżają się wakacje...


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych  w zabawie i sytuacjach codziennych; wprowadzenie terminów: akceptacja, tolerancja…,
 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia dziecka,
 • kształtowanie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci,
 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i innych wakacyjnych atrakcji,
 • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów,
 • rozwijanie sprawności  fizycznej oraz orientacji przestrzennej,
 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci (odczuwanie radości z tworzenia),
 • kształtowanie pojęć liczbowych i  umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi,
 • prezentowanie umiejętności wokalnych i recytatorskich podczas uroczystości  okazji „Święta Rodziny”.