Tło makieta Przedszkolaki
7

Grupa 7 - PSZCZÓŁKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Beata Drozd, Alicja Koch
     
Woźna: Małgorzata Świderska

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie? 
 • Tydzień II - Czyim domem jest łąka?
 • Tydzień III - Czego życzę rodzicom?
 • Tydzień IV - Czego dzieci potrzebują do szczęścia?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie zainteresowania miejscem swojego zamieszkania,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie sprawności matematycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania ciekawymi miejscami w Europie,
 • utrwalenie wiadomości na temat cech charakterystycznych dla miasta i dla wsi,
 • wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego,
 • poznawanie właściwości miodu,
 • wzbogacenie wiadomości przyrodniczych,
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • wzbogacenie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaźń,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych.