Tło makieta Przedszkolaki
7

Grupa 7 - PSZCZÓŁKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Beata Drozd, Alicja Koch
     
Woźna: Małgorzata Świderska

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc LUTY 2023

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I
  • Tydzień II 
  • Tydzień III 
  • Tydzień IV 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE