Tło makieta Przedszkolaki
T

Grupa 6 - TRUSKAWECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Beata Drozd
   Pomoc nauczyciela:
 Alicja Kroczyńska
 
 Woźna oddziałowa: Małgorzata Świderska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

III wtorek miesiąca godz. 16:00-17:00 (B. Drozd)

e-mail grupowy:  grupa6@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Łąka wiosną 
 • Tydzień II - Wiosna na wsi 
 • Tydzień III - Znam różne zawody 
 • Tydzień IV - Moja rodzina

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące,
 • doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek,
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych,
 • wzbogacenie wiadomości związanych z pracą ludzi w różnych zawodach,
 • doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.