Tło makieta Przedszkolaki
T

Grupa 6 - TRUSKAWECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Beata Drozd
   Pomoc nauczyciela:
 Alicja Kroczyńska
 
 Woźna oddziałowa: Małgorzata Świderska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

III wtorek miesiąca godz. 16:00-17:00 (B. Drozd)

e-mail grupowy:  grupa6@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny 
 • Tydzień II - Moje podwórko 
 • Tydzień III - Lato
 • Tydzień IV - Wakacje

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju,
 • kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków,
 • zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata,
 • rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem,
 • rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych,
 • rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las,
 • poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem,
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem),
 • doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.