Tło makieta Przedszkolaki
T

Grupa 6 - TRUSKAWECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Beata Drozd
   Pomoc nauczyciela:
 Alicja Kroczyńska
 
 Woźna oddziałowa: Małgorzata Świderska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

III wtorek miesiąca godz. 16:00-17:00 (B. Drozd)

e-mail grupowy:  grupa6@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Czy smoki to dinozaury?
 • Tydzień II - To już zima
 • Tydzień III - Święta tuż -tuż
 • Tydzień IV - Wesołych Świąt!
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ

 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadani,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
 • zapoznanie z zawodem górnika,
 • poznawanie cech charakterystycznych zimy – zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • rozwijanie spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów według podanej cech,
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi,
 • kształtowanie umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcje czyjejś wypowiedzi.