Tło makieta Przedszkolaki
6

Grupa 6 - DZWONECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Hanna Wesołowska
   Pomoc nauczyciela:
 Bogumiła Surówka
 
 Woźna: Brygida Sójka-Klamka

e-mail grupowy:  grupa6@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Majowe zabawy
 • Tydzień II - Łąka wiosną 
 • Tydzień III - Wiosna na wsi
 • Tydzień IV - Znam różne zawody
 • Tydzień V - Moi Rodzice


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i opowiadania jego treści własnymi słowami,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
 • poznawanie różnych zawodów,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz liczenia,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • opisywanie wyglądu rodziców.