Tło makieta Przedszkolaki
6

Grupa 6 - DZWONECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Hanna Wesołowska
   Pomoc nauczyciela:
 Bogumiła Surówka
 
 Woźna: Brygida Sójka-Klamka

e-mail grupowy:  grupa6@lpt.pl

Plan na miesiąc LUTY 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jesteśmy samodzielni w kuchni
 • Tydzień II - Baśniowy świat 
 • Tydzień III - Chciałbym być matematykiem 
 • Tydzień IV - Ferie zimowe


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy – wzbogacanie słownictwa,
 • poznawanie pracy kucharza,
 • poznawanie przeznaczenia sztućców,
 • wdrożenie do umiejętnego dbania o zdrowie oraz orientowania się w zasadach zdrowego żywienia,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • określanie wysokości przedmiotów - wdrożenie do umiejętności dokonywania pomiaru krokami, stopami, łokciami, dłońmi,
 • rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów.