Tło makieta Przedszkolaki
5

Grupa 5 - BADACZE

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Urszula Czopka
   
Woźna: Małgorzata Mierzwa

e-mail grupowy:  grupa5@lpt.pl
 

Plan na miesiąc LUTY 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Kim będę gdy dorosnę?
 • Tydzień II - Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka? 
 • Tydzień III - Gdzie puka sztuka? 
 • Tydzień IV - Co łączy kurę i dinozaura? 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki,
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków,
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym,
 • czynny udział w dekorowaniu Sali,
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu,
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie,
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy,
 • unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania,
 • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny,
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas,
 • współuczestniczenie w tworzeniu grup dzieci o określonych zainteresowaniach,
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych i innych aktywnościach proponowanych przez nauczyciela,
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10.