Tło makieta Przedszkolaki
5

Grupa 5 - BADACZE

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Urszula Czopka
   
Woźna: Małgorzata Mierzwa

e-mail grupowy:  grupa5@lpt.pl
 

Plan na miesiąc MAJ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I i II -  Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
 • Tydzień III - Czyim domem jest łąka?
 • Tydzień IV - Jak daleko pada jabłko od jabłoni?
 • Tydzień V - Czego dzieci potrzebują do szczęścia? 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki),
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki),
 • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii,
 • wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski,
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego,
 • poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości,
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości,
 • wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów,
 • tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości,
 • wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskie,
 • poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym,
 • próby samodzielnego czytania,
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań,
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością,
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >,
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.