Tło makieta Przedszkolaki
4

Grupa 4 - SPORTOWCY

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Ewelina Głuchowska, Barbara Główka
   
Woźna: Sylwia Zarnowska

e-mail grupowy:  grupa4@lpt.pl

Plan na miesiąc LUTY 2023

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I
  • Tydzień II 
  • Tydzień III 
  • Tydzień IV 
     

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE