Tło makieta Przedszkolaki
4

Grupa 4

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Szima - Suchecka, Arleta Lepczyńska
   
Woźna oddziałowa: Katarzyna Kowalewicz - Knysz

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa4@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Co cieszy Mikołaja?
 • Tydzień II - Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 • Tydzień III - O czym s Święta każdy z nas pamięta?
 • Tydzień IV - Który żywioł jest najważniejszy? 
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki),
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, empatii, akceptacji i miłości,
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości,
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej,
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. decupage, kolażu,  stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,
 • zapoznanie z ideą wolontariatu, a także z akcją „ Aniołkowe Granie”,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze,
 • zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi,
 • poznawanie natury światła,  eksperymenty z załamaniem i rozpraszaniem światła, poznawanie wynalazków związanych ze światłem- Realizacja projektu Mali Wielcy Odkrywcy,
 • poznawanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych- pieczenie pierników,
 • poznanie z żywiołem, jakim jest ziemia, zapoznanie z podwójnym znaczeniem słowa Ziemia,
 • zapoznanie z żywiołem, jakim jest powietrze, zapoznanie z rolą powietrza w życiu człowieka,
 • zapoznanie z żywiołem ognia, zapoznanie z rolą ognia w życiu człowieka,
 • zapoznanie z żywiołem, jakim jest woda, zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka, z ich znaczeniem symbolicznym,
 • współpraca z Przedszkolem Miś Uszatek w Ostrowie Wlkp.,
 • zapoznanie z zawodem górnika oraz z elementami jego stroju galowego,
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania- rozpoznawanie liter (5-latki), czytanie krótkich tekstów(6-latki).