Tło makieta Przedszkolaki
4

Grupa 4

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Szima - Suchecka, Arleta Lepczyńska
   
Woźna oddziałowa: Katarzyna Kowalewicz - Knysz

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa4@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
 • Tydzień II - Czyim domem jest łąka?
 • Tydzień III - Jak daleko pada jabłko od jabłoni? 
 • Tydzień IV - Czego dzieci potrzebują do szczęścia? 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zapoznanie z rodzinną miejscowością,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznawanie wybranych zabytków w Europie,
 • zapoznanie z wybranymi zabytkami na świecie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
 • rozwijanie mowy,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie orientacji czasowo-przestrzennej,
 • poszerzanie wiedzy o pszczołach,
 • zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące,
 • tworzenie karty zielnika,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z przyrodą,
 • zapoznanie z sześcianem,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i sprawności ruchowej,
 • dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny,
 • budzenie szacunku do rodziców,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźni,
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej stopnia pokrewieństwa,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi pochodzącymi z różnych krajów.