Tło makieta Przedszkolaki
4

Grupa 4

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Szima - Suchecka, Arleta Lepczyńska
   
Woźna oddziałowa: Katarzyna Kowalewicz - Knysz

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa4@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jak żyrafa myje szyję?
 • Tydzień II - Na co czeka Pani Lato?
 • Tydzień III - Za co kochamy wakacje?
 • Tydzień IV - Jak dać przedmiotom drugie życie?

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • ćwiczenie umiejętności łączenia ruchu ze śpiewem,
 • rozwijanie wyobraźni i słuchu muzycznego,
 • zapoznanie z działaniem wagi, porównywanie masy przedmiotów,
 • doskonalenie umiejętności liczenia,
 • uwrażliwienie na piękno świata przyrodniczego poprzez obserwacje zmian zachodzących w naturze związanych z nadejściem lata,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej- zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi na sawannie, a także z gatunkami roślin egzotycznych,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej,
 • rozwijanie mowy,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami,
 • uwrażliwienie na sytuacje, które powodują zagrożenie dla życia i zdrowia,
 • poznawanie miejsc, w których można się zatrzymać w czasie wakacji,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wakacjach,
 • zapoznanie ze sposobami ponownego wykorzystania plastikowych i szklanych przedmiotów,
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas wycieczki.