Tło makieta Przedszkolaki
3

Grupa 3 - GROSZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Małgorzata Górska, Katarzyna Wasula
  Pomoc nauczyciela:
 Agata Cynk
 
Woźna: Aneta Matras

e-mail grupowy: grupa3@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I
  • Tydzień II 
  • Tydzień III 
  • Tydzień IV -  


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ