Tło makieta Przedszkolaki
3

Grupa 3 - GROSZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Małgorzata Górska, Katarzyna Wasula
  Pomoc nauczyciela:
 Agata Cynk
 
Woźna: Aneta Matras

e-mail grupowy: grupa3@lpt.pl

Plan na miesiąc LUTY 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jesteśmy samodzielni w kuchni
 • Tydzień II - Baśniowy świat 
 • Tydzień III - A może zostanę matematykiem?
 • Tydzień IV - W karnawale same bale 
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ

 • wdrożenie do umiejętności dokonywania pomiaru krokami, stopami, łokciami, dłońmi,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej oraz dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,
 • zainteresowanie urządzeniami technicznymi z uwzględnieniem zasad bezpiecznego ich użytkowania,
 • wdrożenie do umiejętnego dbania o zdrowie oraz orientowania się w zasadach zdrowego żywienia,
 • pobudzenie zmysłów wzroku, słuchu, smaku, dotyku, węchu poprzez organizację różnorodnych zabaw,
 • kształcenie wrażliwości i pamięci słuchowej,
 • doskonalenie poprawnej artykulacji głosek wszystkich szeregów,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas wykonywania różnych czynności (poprawianie po śladzie, składanie w jedną całość, cięcie po linii),
 • rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania przedmiotów, tworzenia zbiorów i ustalania równoliczności zbiorów.