Tło makieta Przedszkolaki
3s

Grupa 3 - BĄBELKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Paulina Sobczak
  Pomoc nauczyciela:
 Agata Cynk
 
Woźna oddziałowa: Liliana Grabowska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

III środa miesiąca godz. 16:45-17:45 (P. Sobczak)

e-mail grupowy: grupa3@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Wiosenna łąka
 • Tydzień II - Co wiosną słychać na wsi?
 • Tydzień III - Poznajemy różne zawody
 • Tydzień IV - Moja rodzina

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące,​​​​​​​
 • rozwijanie sprawności manualnych – poznanie techniki orgiami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i opowiadania jego treści własnymi słowami,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie mowy oraz pamięci,
 • poznanie różnych zawodów,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz liczenia,
 • kształtowanie umiejętności prezentowania swoich umiejętności,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • opisywanie wyglądu rodziców,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.