Tło makieta Przedszkolaki
3s

Grupa 3 - BĄBELKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Paulina Sobczak
  Pomoc nauczyciela:
 Agata Cynk
 
Woźna oddziałowa: Liliana Grabowska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

III środa miesiąca godz. 16:45-17:45 (P. Sobczak)

e-mail grupowy: grupa3@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Święto dzieci
 • Tydzień II - Na moim podwórku 
 • Tydzień III - Nadchodzi lato
 • Tydzień IV - Wakacji czas!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tremą związaną z występami publicznym,
 • budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości,
 • odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw
 • poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie,
 • uświadamianie niebezpieczeństw, grożących podczas wakacji, odnajdywanie sposobów ich zapobiegania,
 • rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej,
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania przy stole podczas posiłku,
 • wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej,
 • bawienie się na przedszkolnym placu zabaw w sposób bezpieczny,
 • doskonalenie sprawności motorycznej podczas wykonywania ćwiczeń i zabaw ruchowych.