Tło makieta Przedszkolaki
2!

Grupa 2 - MYSZKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Katarzyna Molenda, Aleksandra Bury
    Woźna oddziałowa: Beata Koziar

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa2@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Wszystkie dzieci nasze są?
 • Tydzień II - Na moim podwórku 
 • Tydzień III - Zbliżają się wakacje
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie zwinności,
 • zachęcanie do interesowania się przyrodą,
 • uczulanie dzieci na zachowania nieznajomych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie aktywności twórczej.