Tło makieta Przedszkolaki
2!

Grupa 2 - MYSZKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Katarzyna Molenda, Aleksandra Bury
    Woźna oddziałowa: Beata Koziar

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa2@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I
  • Tydzień II 
  • Tydzień III 
  • Tydzień IV 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE