Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 2 - KRÓLICZKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawca: Paulina Sobczak
    Woźna: Liliana Grabowska

e-mail grupowy:  grupa2@lpt.pl

Plan na miesiąc LUTY 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Moja ulubiona baśń
 • Tydzień II - W karnawale same bale 
 • Tydzień III - W świecie sztuki 
 • Tydzień IV -  Kiedy żyły dinozaury?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas wykonywania różnych czynności (poprawianie po śladzie, składanie w jedną całość, cięcie po linii),
 • rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania przedmiotów, tworzenia zbiorów i ustalania równoliczności zbiorów,
 • budzenie zainteresowań literaturą dziecięcą,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej w trakcie różnorodnych zabaw,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastycznych,
 • zdobywanie informacji na temat dinozaurów,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki, niski.