Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 2 - KRÓLICZKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawca: Paulina Sobczak
    Woźna: Liliana Grabowska

e-mail grupowy:  grupa2@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie? 
 • Tydzień II - Na wiosennej łące?
 • Tydzień III - Czego życzę rodzicom?
 • Tydzień IV - Czego dzieci potrzebują do szczęścia?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy,
 • usprawnianie narządów artykulacji,
 • rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce,
 • rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda,
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • rozwijanie pamięci odtwórczej,
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.