Tło makieta Przedszkolaki
12

Grupa 12 - MALINKI

Grupa dzieci 3-4 -letnich

Wychowawcy: Marcela Bykowska, Justyna Putek
   
Pomoc nauczyciela: Magdalena Ołda
 
  Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa12@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Domowi ulubieńcy 
 • Tydzień II - To już zima
 • Tydzień III - Święta tuż - tuż 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie mowy – wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności składania elementów w całość,
 • dostrzeganie prawidłowości w ciągu przedmiotów.