Tło makieta Przedszkolaki
12

Grupa 12 - MALINKI

Grupa dzieci 3-4 -letnich

Wychowawcy: Marcela Bykowska, Justyna Putek
   
Pomoc nauczyciela: Magdalena Ołda
 
  Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa12@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I - wszystkie dzieci nasze są 
  • Tydzień II - Na moim podwórku 
  • Tydzień III - Zbliżają się wakacje 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
  • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
  • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później), poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu - rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi,
  • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
  • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
  • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość, udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
  • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.