Tło makieta Przedszkolaki
12

Grupa 12 - MALINKI

Grupa dzieci 3-4 -letnich

Wychowawcy: Marcela Bykowska, Justyna Putek
   
Pomoc nauczyciela: Magdalena Ołda
 
  Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa12@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Łąka wiosną
 • Tydzień II - Wiosna na wsi
 • Tydzień III - Znamy różne zawody 
 • Tydzień IV - Moi rodzice


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • dostrzeganie podobieństw między przedmiotami ze względu na ich wspólne położenie w przestrzeni,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • poznawanie mieszkań zwierząt ze wsi,
 • poznawanie pracy ekspedientki,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • ​​​​​​​prezentowanie swoich umiejętności.