Tło makieta Przedszkolaki
12

Grupa 12 - ARTYŚCI

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Arleta Lepczyńska, Joanna Jarosz
    Woźna: Katarzyna Kowalewicz-Knysz

e-mail grupowy:  grupa12@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Łąka w maju
 • Tydzień II - Projekt "Mały Artysta"
 • Tydzień III - Nasi kochani rodzice 
 • Tydzień IV - Nowinki ze świata zwierząt 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
 • rozwijanie mowy,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie orientacji czasowo-przestrzennej,
 • zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące,
 • wzbogacanie słownictwa związanego z przyrodą,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i sprawności ruchowej,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych i wrażliwości estetycznej,
 • wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • wyrażanie w różnorodnych formach za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych myśli, przeżyć, obserwacji, doświadczeń,
 • dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny,
 • budzenie szacunku do rodziców,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźni,
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej stopnia pokrewieństwa,
 • poznawanie cech zwierząt egzotycznych.