Tło makieta Przedszkolaki
11

Grupa 11- KROPELKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Socha, Pola Pajtak
   
Woźna: Magdalena Szastałło

e-mail grupowy:  grupa11@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2023

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie? 
  • Tydzień II - Czyim domem jest łąka? 
  • Tydzień III - Jak daleko pada jabłko od jabłoni? 
  • Tydzień IV - Czego dzieci potrzebują do szczęścia? 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  • poznaje walory własnego miejsca zamieszkania,
  • dowiaduje się, jakie ciekawe miejsca można zwiedzać na świecie,
  • poszerza wiedzę o mieszkańcach łąki,
  • wie, jak dbać o dobre relacje w rodzinie,
  • potrafi określić, co sprawia, że jest szczęśliwe,
  • integruje się we wspólnej zabawie, tańcu i śpiewie.