Tło makieta Przedszkolaki
11

Grupa 11- KROPELKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Socha, Pola Pajtak
   
Woźna oddziałowa: Magdalena Szastałło

e-mail grupowy:  grupa11@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Co cieszy Świętego Mikołaja?
 • Tydzień II - Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 • Tydzień III - O czym w święta każdy z nas pamięta?
 • Tydzień IV - Który żywioł jest najważniejszy? 
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ

 • utrwalanie wspólnie ustalonych zasad,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz zgłaszania się przez podniesienie ręki,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania swoich potrzeb,
 • budowanie dobrej atmosfery sprzyjającej współpracy,
 • budowanie wiary we własne możliwości, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • poznawanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,
 • zapoznanie z tradycjami oraz zwyczajami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania oraz klasyfikowania,
 • poszerzenie zakresu pojęć związanych z nową porą roku,
 • wzbogacanie słownika czynnego, wspomaganie mowy oraz ćwiczenie analizy i syntezy głosek.