Tło makieta Przedszkolaki
10

Grupa 10 - TROPICIELE

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Magdalena Rutkowska, Marzena Olejnik 
   
Woźna: Ewelina Bętkowska

e-mail grupowy:  grupa10@lpt.pl

Plan na miesiąc MARZEC 2023

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Tak nam mija czas 
 • Tydzień II - Muzyka jest wszędzie
 • Tydzień III - Mamy różne charaktery 
 • Tydzień IV  - Wiosna, wiosna


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ

 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • wykonywanie czynności z dużym i z małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń,
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł,
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków,
 • pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • próby samodzielnego czytania,
 • improwizowanie piosenek ruchem,
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich,
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
 • opracowywanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku,
 • poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego,
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze,
 • wskazywanie pełnych godzin na zegarze,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania,
 • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.