Tło makieta Przedszkolaki
10

Grupa 10 - TROPICIELE

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Magdalena Rutkowska, Marzena Olejnik 
   
Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska

e-mail grupowy:  grupa10@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Urządzenia elektryczne 
 • Tydzień II - Nadchodzi zima
 • Tydzień III - Święta, święta
 • Tydzień IV  - W świecie zabawek


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np.: rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia i pływania ciał, rozszczepiania światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań,
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków,
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych,
 • odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń,
 • próby samodzielnego czytania,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim,
 • uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem,
 • poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych,
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.