Tło makieta Przedszkolaki
10

Grupa 10 - PODRÓŻNICY

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Górska, Hanna Wesołowska
   
Woźna oddziałowa: Aneta Matras

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa10@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Co cieszy Mikołaja?
 • Tydzień II - Jakie sporty uprawia pani Zima?
 • Tydzień III - O czym w święta każdy z nas pamięta?
 • Tydzień IV - Który żywioł jest najważniejszy?
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy w sali i na placu zabaw,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • zapoznanie z ideą wolontariatu,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • kultywowanie tradycji świątecznych.