Tło makieta Przedszkolaki
10

Grupa 10 - PODRÓŻNICY

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Górska, Hanna Wesołowska
   
Woźna oddziałowa: Aneta Matras

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa10@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie? 
 • Tydzień II - Czyim domem jest łąka?
 • Tydzień III - Jak daleko pada jabłko od jabłoni?
 • Tydzień IV  - Czego dzieci potrzebują do szczęścia? 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • słuchanie i śpiewanie piosenek,
 • zapoznanie z rodzinną miejscowością
 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej - tworzenie makiety miasta,
 • zapoznanie z wybranymi zabytkami na świecie,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych- naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt - poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • przygotowania do świąt o charakterze rodzinnym: nauka wierszy, piosenek, tworzenie prezentów oraz dekoracji- Dzień Mamy i Taty,
 • zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące: poszerzanie wiedzy o pszczołach, motylach, żabach, tworzenie karty zielnika, wzbogacanie słownictwa związanego z przyrodą,
 • zapoznanie z sześcianem, podnoszenie kompetencji matematycznych,
 • wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, wspomaganie rozwoju ruchowego poprzez uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie ( tory przeszkód, wyścigi, slalom).