Tło makieta Przedszkolaki
10

Grupa 10 - PODRÓŻNICY

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Górska, Hanna Wesołowska
   
Woźna oddziałowa: Aneta Matras

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa10@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jak żyrafa myje szyję?
 • Tydzień II - Na co czeka Pani Lato?
 • Tydzień III - Za co kochamy wakacje?
 • Tydzień IV  - Jak dać przedmiotom drugie życie?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie wyobraźni i słuchu muzycznego,
 • uwrażliwianie na sytuacje, które powodują zagrożenie dla zdrowia i życia,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi na sawannie oraz gatunkami roślin egzotycznych,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej,
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej – porównywanie mas przedmiotów,
 • poznawanie różnych właściwości papieru,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.