Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 1 - PIESKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Urszula Czopka
      
Woźna oddziałowa: Małgorzata Mierzwa

                   
 KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

                  
e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Kto wymyślił naszą flagę?
 • Tydzień II - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
 • Tydzień III - Czyim domem jest łąka?
 • Tydzień IV - Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie),
 • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy,
 • radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich,
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru,
 • szukanie kompromisu w trudnych sprawach,
 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.