Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 1 - PIESKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Urszula Czopka
      
Woźna oddziałowa: Małgorzata Mierzwa

                   
 KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

                  
e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jak żyrafa myje szyję?
 • Tydzień II - Na co czeka Pani lato?
 • Tydzień III - Za co kochamy wakacje?
 • Tydzień IV - Jak dać przedmiotom drugie życie 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę,
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych,
 • zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, cieszenie się z sukcesów innej osoby,
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności,
 • dostrzeganie i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych, wyjątkowych zdolnościach,
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek,
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności,
 • współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych,
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie ich, dążenie do kompromisu,
 • wyrażanie swoich myśli w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej,
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi
 • całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć.