Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 1 - PIESKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Urszula Kalinowska
      
Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka

                   
 KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

                  
e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Zawitał u nas śnieg!
 • Tydzień II - Co cieszy Świętego Mikołaja?
 • Tydzień III - Projekt: Wokół Bożego Narodzenia
 • Tydzień IV - O czym w święta każdy z nas pamięta
 • Tydzień V - Nowy Rok przed nami

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru,
 • wymienianie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • segregowanie i klasyfikowanie przedmioty ze względu na jego cechy np. kolor, kształt,
 • rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych,
 • łączenie obrazków w pary, rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego,
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • rozpoznawanie tradycyjnego wyglądu, cech i roli Świętego Mikołaja,
 • śpiewanie piosenek tematycznych i polskich kolęd,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku,
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi,
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych,
 • uważne słuchanie wierszy, opowiadań, wymienianie postaci, sytuacji, elementów występujących w treści utworu,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie,
 • dzielenie się swoimi zainteresowaniami.