Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 1 - KANGURKI

Grupa dzieci 4-5-letnich

Wychowawca: Katarzyna Molenda
      
Woźna oddziałowa: Beata Koziar

        e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Kim jest św. Mikołaj?
 • Tydzień II - Zima na sportowo
 • Tydzień III - O czym w święta każdy pamięta?
 • Tydzień IV - Cztery żywioły ziemi?
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej,
 • budzenie szacunku dla ludzkiej pracy,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
 • poznawanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • kształtowanie umiejętności składania życzeń „od siebie”,
 • poznanie cech czterech żywiołów Ziemi,
 • rozwijanie pasji naukowych.