Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 1 - KANGURKI

Grupa dzieci 4-5-letnich

Wychowawca: Katarzyna Molenda, Katarzyna Zawisza
      
Woźna: Beata Koziar

        e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl

Plan na miesiąc MARZEC 2023

BLOKI TEMATYCZNE

  • Tydzień I 
  • Tydzień II 
  • Tydzień III 
  • Tydzień IV 
     

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE