2

PRZYPOMINAMY O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

   Przypominamy wszystkim Rodzicom, iż w dniu 10 marca upływa ostateczny termin złożenia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla Państwa dziecka (druk do pobrania ze strony internetowej lub w placówce).

   Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu zaś wszystkie dzieci, dla których taki dokument  zostanie złożony nie będą mogły już uczestniczyć w elektronicznej rekrutacji do innej placówki na terenie naszej gminy. Na wszystkie wolne miejsca w dniach 28.03.-8.04. prowadzona będzie rekrutacja w formie elektronicznej.