4

PRZEDŁUŻENIE STOPNI ALARMOWYCH

Drodzy Rodzice!
Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia przedłużające, do 15 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  www.gov.pl/przedluzenie