1

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023


Informacje na temat rekrutacji
- rozpocznie się 28 marca 2022 r. o godzinie 8:00.
- zakończy się 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:00.


Link dla rodziców,
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

Link - Informacja na temat rekrutacji


Przypominamy Rodzicom składającym wnioski rekrutacyjne do przedszkola o konieczności dostarczenia do placówki wypełnionych załączników (oświadczenia, zaświadczenie o zatrudnieniu, pierwsza strona PIT itp.). Brak załącznika jest równoznaczny z brakiem naliczenia punktów za spełnianie danego kryterium.