Tło makieta Przedszkolaki
T

Grupa 6 - TRUSKAWECZKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Beata Drozd
   Pomoc nauczyciela:
 Alicja Kroczyńska
 
 Woźna oddziałowa: Małgorzata Świderska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa6@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jesień w sadzie 
 • Tydzień II - Smaczne warzywa
 • Tydzień III - Jaki jestem
 • Tydzień IV - Moje zmysły 
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie aktywności twórczej i sprawności manualnej poprzez zajęcia plastyczne,
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,
 • umuzykalnianie dzieci, kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • kształtowanie umiejętności słuchania poleceń,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno – kulturalnych,
 • kształtowanie umiejętności mówienia o swoich potrzebach,
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem drzew owocowych,
 • wielozmysłowe poznawanie warzyw i owoców,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas określonej pory roku, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej.