Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Zespół specjalistówW przedszkolu pracuje zespół specjalistów – psycholog, logopedzi, pedagodzy i fizjoterapeuta, który ściśle współpracuje z wychowawcami grup oraz rodzicami. Naszym celem jest dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny wszystkich dzieci w placówce oraz wsparcie rodziców w dalszej diagnozie, terapii i pracy z problemami pojawiającymi się w rozwoju przedszkolaków.mgr EWA MIŁEK - psycholog

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 9 lat mam przyjemność pracować z dorosłymi  oraz z dziećmi. Swoją podróż zawodową rozpoczęłam w 2010 roku jako trener kompetencji miękkich. Dziecko i jego potrzeby rozwojowe postrzegam w kontekście rodziny i wierzę, że  przede wszystkim praca  z całą rodziną daje wymierne efekty w wychowaniu, rozwoju i terapii dziecka. Obecnie jestem w trakcie studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku logopedia kliniczna. Swoje wykształcenie systematycznie pogłębiam poprzez udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych.

mgr JADWIGA WILK – WILCZYŃSKA – logopeda

Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Logopedycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadam wykształcenie magisterskie na kierunku: pedagogika ze specjalizacją w zakresie nauczania początkowego. Jestem neurologopedą klinicznym (Podyplomowe Studia na kierunku Logopedia Korekcyjna, specjalizacja: dyslalia i jąkanie; Podyplomowe Studia na kierunku Neurologopedia Kliniczna),  trenerem emisji i higieny głosu (Podyplomowe Studia z Zakresu Emisji i Higieny Głosu) i terapeutą Integracji Sensorycznej. Od 2006 prowadzę terapię dzieci ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami.  Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej (od 0 do 3 roku życia), terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz pracę z nauczycielami w zakresie emisji i higieny głosu. 

mgr JOANNA POLAŃSKA – pedagog

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika ze specjalnością Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Posiadam kwalifikacje do oceny rozwoju  dziecka Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową oraz Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego. W pracy wykorzystuję również uprawnienia do prowadzenia terapii ręki dziecka, zajęć sensoplastycznych oraz gry w szachy. Swoje umiejętności poszerzam na wielu kursach i szkoleniach zawodowych. Jestem również czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego.

mgr JOANNA JAROSZ– oligofrenopedagog

Jestem pedagogiem specjalnym z bogatym doświadczeniem w indywidualnej oraz grupowej pracy z dziećmi. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: wychowanie przedszkolne) oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej. Ponadto, posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii takimi metodami jak: EEG i RSA Biofeedback, Integracji Sensorycznej, logorytmiki, terapii ręki oraz do zajęć socjoterapeutycznych. Posiadam wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Moim zadaniem jest  prowadzenie zajęć w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny oraz wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej w granicach jego indywidualnych możliwości. 

mgr EMILIA GIERULSKA - fizjoterapeuta

Jestem absolwentką studiów magisterskich w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych pedagogika oraz oligofrenopedagogika - pedagogika specjalna. Od 2012 roku prowadzę w przedszkolach zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Poszerzam swoją wiedzę i umijętności na specjalistycznych kursach.

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 707455. Dziękujemy