Tło makieta Przedszkolaki
9

Grupa 9 - SERDUSZKA

Grupa dzieci 4-5 -letnich

Wychowawcy: Anita Rzeźnicka, Ewelina Głuchowska
 
 Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska

   KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa9@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jak jesienią dbać o zdrowie?
 • Tydzień IIKto może być nauczycielem?
 • Tydzień III - W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 • Tydzień IV - Jakie plany na jesień mają zwierzęta?
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych i poszerzanie wiedzy na temat zdrowia, budzenie zainteresowania literami,
 • poznanie zawodu lekarza,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1-4,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • poznanie cech kwadratu oraz rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wokalnych,
 • poznanie roli nauczyciela,
 • rozwijanie kompetencji twórczych i emocjonalnych,
 • rozwijanie ekspresji słownej – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody,
 • budzenie zainteresowań technicznych
 • rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • poznanie ekosystemu leśnego,
 • rozwijanie wiedzy na temat ptaków,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej.