Tło makieta Przedszkolaki
5!

Grupa 5 - KROPKI

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Agata Pieńkowska, Marta Syniawa
   
Woźna oddziałowa: Anna Książek

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa5@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - To już jesień!
 • Tydzień II - Jak jesienią dbać o zdrowie?
 • Tydzień III - Kto może być nauczycielem?
 • Tydzień IV - W co się bawi jesienny wiatr
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • poznawanie środowiska przyrodniczego poprzez odkrywanie oznak jesieni,​​​​​
 • zapoznanie z cechami prostokąta, kwadratu,
 • ​​​​​​​​​​​​​​kształtowanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań,
 • ​​​​​​​rozwijanie aktywności badawczej,​​​​​​​doskonalenie umiejętności plastycznych,
 • ​​​​​​​rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • ​​​​​​​rozpoznawanie i nazywanie wybranych liter,
 • ​​​​​​​doskonalenie umiejętności liczenia,
 • ​​​​​​​kształtowanie postawy prozdrowotnej,
 • ​​​​​​​doskonalenie umiejętności klasyfikowania,
 • ​​​​​​​rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,
 • ​​​​​​​rozwijanie mowy poprzez: tworzenie wypowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu, rozwiązywanie zagadek, formułowanie pytań.